MTA har idag ingått avtal med Laholmshem och Kommunfastigheter i Laholm att i partnering bygga om, bygga till och anpassa fem vårdboenden inom Laholms kommun. Avtalet sträcker sig från dagens datum och 2 år framåt med option på 2 år till. Total budget ca 400 miljoner kronor.

Från MTAs sida är vi stolta över att Laholmshem gillar vårt sätt att jobba och gett oss förtroendet i det här långsiktigt strategiska samarbetet.

Platschef MTA: Peter Holmqvist
Entreprenadingenjör MTA: Conny Ekström
Ombud MTA: Claes Fogelberg
Kontaktperson kund: Stefan Lundström, VD Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB.