På fastigheten Getinge Brogård 2:7 i sydvästra delen av tätorten Getingen i Halmstad kommun har vi fått uppdraget att bygga en ny produktionsanläggning och lagerlokal åt Hot Mix. Hot Mix är ett finländskt företag som tillverkar vägmarkeringsmaterial.

Byggnationen omfattar produktionslokal på 1000 m2, lager på 1200 m2, kontor/labb/personalutrymme på 400 m2 samt utvändiga hårdgjorda ytor för logistik och uppställning på 7000 m2.

Projektet, som har en kontraktssumma på cirka 30 milj kr, påbörjas nu i november och beräknas stå klart under våren nästa år.

Andreas Rolf kommer vara platschef och Martin Alyhr projektledare.

Fastigheten Getinge Brogård 2:7 ligger på Fabriksleden precis intill E6:an.