Vi är tillbaka i Getinge för etapp 2 på fastigheten Brogård 1:250 / Östra Järnvägsgatan 8. Vi har tidigare uppfört nio lägenheter på denna fastigheten, vilka stod klara i april 2016. Nu är det dags för etapp 2 som innefattar en ny huskropp med åtta lägenheter. Byggnationen påbörjades i juni i år och det ska stå klart för inflyttning under våren 2019. Beställare är Järnvägsvallen Fastigheter AB och kontraktssumman är på 11 miljoner kr.