Tuvelyckan etapp 1 avrundas ihop med Derome

Etapp 1 av skapandet av nya Båstad och området Tuvelyckan inleddes MTA i mars 2015 när vi tog första spadtaget för att uppföra Båstads nya järnvägsstation. Efter det har flertalet bostäder uppförts där några exempel är Torghuset ihop med Casmé, Stationshuset ihop med Garnito och Tunhusen ihop med Trollängen Bostad. Vi är väldigt glada över att kunna meddela att vi nu stänger etapp 1 ihop med Derome.

I samverkan med Derome kommer vi uppföra 95 st attraktiva lägenheter på sista fastigheten som tillhör Tuvelyckans etapp 1. Byggnationen planeras i två huskroppar med tillhörande komplementbyggnader och gårdsmiljö. Samtliga lägenheter kommer ha balkong eller uteplats och utemiljön kommer innehålla, utöver parkering, även ytor för småbarnslek, källsortering och växtlighet.

– Derome har haft höga krav på energiprestanda och utformning, det känns därför mycket glädjande att konstatera att målet på 56 % av BBR:s* energikrav kommer att levereras med betryggande marginal, säger Sandra Lindén projektledare MTA, och konstaterar även att beställaren är nöjd med de välplanerade lägenheterna och husens arkitektur.

Bygglovsansökan har lämnats in till Båstads kommun och detaljprojektering planeras påbörjas våren 2022. Byggnationen beräknas vara klar under 2024.

Ordervärde ca 92 miljoner kr.

Med stor glädje ger vi på MTA oss nu in i planeringen av etapp 2 av Tuvelyckan där vi ska ge Båstad ytterliga 900 st bostäder.


*BBR = Boverkets byggregler

Bilder