MTA Bygg och Anläggning bildades 1 april 2010 och hade då tre anställda. I år är de drygt 100 personer och omsätter cirka 200 Mkr. Kunderna sträcker sig i ett brett segment från små privata fastighetsägare till stora internationella företag.

Den avgörande faktorn för framgången ligger i ett målinriktat arbete att fylla varumärket med egenskaper som trygghet och kompetens där arbetsplatserna och medarbetarna hela tiden varit i fokus. Eller som företaget själv uttrycker det: Vi arbetar för att de bästa individerna med bäst kompetens kommer till oss. Vår personal är den bästa garantin för en framgångsrik framtid.

Rösta på MTA som Årets marknadsförare här: http://dsmx.intercopy.se/mih@vote.html