MTA hjälper Muscle Fastigheter att utveckla ett nytt logistikområde utmed E6:an vid Mellbystrand i södra Halland. Området kommer bestå av tre stora lagerbyggnader med möjlighet till indelning i mindre lokaler. Höglager kan erbjudas och möjligheten till yta att disponera kommer vara från 4 000 upp till drygt hela 20 000 m2 i en huskropp.

Kontaktperson MTA: Claes Fogelberg

Kontaktperson kund: Adam Johansson

Illustration som visar logistikområdets läge.