Projektbeskrivning

Väg 770, Göthriks Skola

Arbetet omfattade i huvudsak följande:
– ut- och ombyggnad av väg 770 ca 500 m
– nya busshållplatser på väg 776
– ny parkeringsplats för Göthriks Skola
– gc-väg och gatubelysning

Arbetet färdigställdes under andra veckan i september och slutbesiktning genomfördes 2011-09-22.

Varbergs Kommuns projektledare Innocent Nyatanyi är mycket nöjd med utförandet och besiktningsman Ove Samuelsson, Samko gav MTA betyget ”med beröm godkänt”.

Samarbetet i projektet har fungerat utmärkt med stor öppenhet och lätthet i kontakt och kommunikation. MTA:s sätt att arbeta stämmer väl med deras ledord arbetsglädje, enkelhet och långsiktighet och de skiljer sig mot andra entreprenörer genom en högre grad av professionalism och noggrannhet i presentation och redovisning.
Innocent Nyantanyi, Varbergs kommun

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: juni 2011 till september 2011  |  Beställare: Varbergs kommun  |  Ort: Grimeton  |  Entreprenadsform: Generalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 3,5 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Conny Frisell  |  Kontaktperson, kund: Innocent Nyatanyi