Projektbeskrivning

Tullporten BRF

I kvartert Örnen i Ängelholm uppför vi två nya bostadshus åt Tullporten BRF. På Storgatan 4C skapas 13st lägenheter fördelat på fyra våningar och på Östergatan 1 ytterligare 9st lägenheter men här fördelat på tre våningar. Inflyttning är planerad till kvartal 1, 2021.

Kontraktssumman uppgår till cirka 50 milj kr.

Ombud: Claes Fogelberg
Platchef: Peter Holmqvist
Entreprenadingenjör: Martin Alyhr

För mer information: https://tullportenbrf.se