Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Supercykelstråk

MTA har utfört ca 2 km cykelbana längs Järnvägsleden.

Ett supercykelstråk är lite av en motorväg för cyklister. Projektet har utförs för att öka standard, säkerhet och framkomlighet

Sträckningen är mellan Norra vägen/Badhusgatan till Baggängsvägen.

Projektet är färdigställt och överlämnat till kunden Halmstad Kommun.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: aug 2013 till våren 2014  |  Beställare: Halmstad Kommun  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Utförandeentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 5 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Fredrik Blomdahl  |  Kontaktperson, kund: Henrik Larsson