Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Skummeslöv 12:123

På uppdrag av Strandprofilen AB byggde vi 39 hyresrätter på fastigheten Skummeslöv 12:123 i Skummeslövsstrand i Laholms kommun. Bostäderna är tvåor på 52 m2 och treor på 68 respektive 77 m2, alla med uteplats eller balkong.

Bostäderna är uppdelade på tre huskroppar med adresserna Västkustvägen 3, 5 och 7.

Ordervärde: 130 miljoner kronor.

Platchef: Sonny Eriksson
Entreprenadingenjör: Conny Ekström

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Lägenhet 1103

Lägenhet 1104

Lägenhet 1201