Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

SIA Glassbutik

Vi var med och förverkligade SIA Glass vision om att skapa ett utflyktsmål.

Under våren 2018 gav vi SIAs glassbutik i Slöinge en uppfräschning genom att bygga ut cafédelen samt bygga en helt ny utemiljö med lekplats, sittytor och planteringar.

Det utfördes som en totalentreprenad i samverkan.

Kontaktpersoner MTA: Anders Sivertsson & Rickard Gotting
Kontaktperson SIA: Stefan Carlsson