Projektbeskrivning

Padelhall

På fastigheten Släggan 3 i området Stenalyckan i Halmstad uppför vi en padelhall som kommer rymma fyra banor.

Padelhallen byggs åt Klasén Fastigheter och kommer drivas av Mac Grossman. Hallen beräknas vara klar i augusti 2020.

Ombud: Claes Fogelberg
Platschef: Henrik Pihlblad
Entreprenadingenjör: Mikael Broman

Kontaktperson kund: Johan Klasén

Kategori: Verksamhetslokal  |  Tid: mars 2020 till augusti 2020  |  Beställare: Klasén Fastigheter  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: 9 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg  |  Kontaktperson, kund: Johan Klasén