Projektbeskrivning

MotorHalland

På västra sidan av rondellen vid Kustvägen och Bäckagårdsvägen i Halmstad bygger vi en ny bilhall åt MotorHalland.

Projektet omfattar totalt cirka 12 000 kvm byggnad och 46 000 kvm bearbetade markytor. Kring våren/sommaren 2020 ska anläggningen stå klar. Den nya bilanläggningen skall bli en av Sveriges modernaste och mest kundanpassade bilhallar.

Ombud: Claes Fogelberg
Platschef: Johan Bergendorff
Entreprenadingenjör: Rebecca Johansson

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: vår 2019 till vår/sommar 2020  |  Beställare: MotorHalland  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: 150 miljoner kr  |  Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg  |  Kontaktperson, kund: David Brolén