Projektbeskrivning

Kv Svärdet

I Falkenberg uppförde vi nya lägenheter och lokaler åt Falkenbergs Bostads AB (FABO).

Byggnationen utfördes på fastigheten Svärdet 1 som ligger i hörnet Holgersgatan / Torggatan och det resulterade i 31 lägenheter i storlekarna etta, tvåa och trea. I bottenplan finns det även en lokal för restaurang.

Byggstart skedde i april 2018 och i november 2019 var allt klart för inflyttning.

Kontraktssumma cirka 60 miljoner kr.

Projektledare bygg: Veronica Ehrinton
Projektledare mark: Rickard Gotting
Produktionsledare: Kaj Andersson

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Lägenhet 1210

Lägenhet 1305