Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Kv Endräkten

MTA har uppfört 131 st nya lägenheter på fastigheten Endräkten 2 i centrala Halmstad.

Husen har byggts enligt vår tekniska plattform för yt- och energieffektiva flerbostadshus.

Byggnaden utfördes med platsgjuten källare samt stomme och väggar av prefabricerad betong.

Kategori: Bostäder  |  Tid: augusti 2014 till hösten 2016  |  Beställare: Sporthallsparken AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 200 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Andreas Granberg