Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Kontor åt Fabo

På fastigheten Äpplet 9 i Falkenberg, hörnet Arvidstorpsgatan/Möllegatan, fick vi uppdraget att bygga ett nytt kontor åt Falkenberg Bostads AB. Byggnaden består av fyra plan, där ett av planen är källare. Byggnationen utfördes från maj 2016 och stod klar i mars 2017.

Klicka på bilden för att se byggnaden i 360 grader (kräver Adobe Flash).