Projektbeskrivning

Verksamhetslokaler, Kårarp

På Transportvägen 2 i området Kårarp, som ligger i norra utkanten av Halmstad, bygger vi en ny verksamhetslokal åt Klasén Fastigheter. Denna första etapp innefattar byggnation av en av de tre tilltänkta byggnaderna på fastigheten.

Byggstart sker i september 2020 och under våren 2021 ska lokalen stå klar.

Platschef: Johan Bergendorf
Entreprenadingenjör: Rebecca Johansson

Kategori: Verksamhetslokal
Tid: september 2020 till våren 2021
Beställare: Klasén Fastigheter
Ort: Halmstad
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 30 MSEK
Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg
Kontaktperson, kund: Johan Klasén