Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

ICA Goda grannar

Nya butikslokaler på Flygstaden

MTA har utfört mark- och grundläggningsarbete för ICA Fastigheters nya butiker som byggs i direkt anslutning till ICA MAXI.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: januari 2014 till september 2014  |  Beställare: Fastec  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 9 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Fredrik Blomdahl  |  Kontaktperson, kund: Håkan Bengtsson