Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Hyrtab Falkenberg

Den stora efterfrågan på bl a byggmaskiner, ställningar, hissar, liftar och bodar i Falkenberg ledde till att det blivit trångt i Hyrtabs gamla lokaler.

Vid deras befintliga lokaler på Kvekatorpsvägen 22 i Falkenberg har vi uppfört en ny anläggning på cirka 500 m2 för deras verksamhet. Lagom till jul 2018 lämnades nycklarna över och Hyrtab har nu funnit plats i sina nya lokaler med verkstad, kallförråd, varmlager, tvätthall samt kontor.

Kategori: Verksamhetslokal
Tid: juni 2018 till december 2018
Beställare: MTAF nr 15
Ort: Falkenberg
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 6,2 miljoner kr
Kontaktperson, MTA: Perra Bengtsson
Kontaktperson, kund: Mats Johansson

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo