Projektbeskrivning

Glimmervyn, Varberg

MTA uppför på uppdrag av Eirhem äldreboende och hyresrätter samt på uppdrag av Midhem bostadsrätter i området Breared nära Apelviken i södra Varberg. Totalt blir det över 200 st bostäder som kommer byggas i kvarteret Alunskiffern.

Äldreboendet kommer innehålla 54 st lägenheter och hyresrätterna kommer vara 35 st till antalet. Äldreboendet kommer att drivas av Attendo och vara ett livsstilboende med inriktningen sport och spa. Byggnationen av äldreboendet och hyresrätterna påbörjades i februari 2019 och ska stå klara till hösten 2020.

I samma kvarter som äldreboendet och hyresrätterna ska vi även bygga 150 st bostadsrätter åt Midhem. Lägenheterna kommer att fördelas i ett tio- och ett tolvvåningshus. Innergården kommer innehålla ett gemensamt gårdshus med kök för t ex fest samt en övernattningslägenhet för gäster. Det kommer även finnas växthus för odling. Dolt under innergården anläggs ett garage varifrån det det kommer gå att ta hissen direkt upp till ditt våningsplan.