Projektbeskrivning

Fjärrvärme Halmstad

Vi utför markarbete för fjärrvärme och fjärrkyla inom Halmstad Kommun. I entreprenaden ingår:

  • Schaktning och övriga markarbeten för anläggning av ledningsnät för fjärrvärme.
  • Schaktning och övriga markarbeten för anläggning av ledningsnät för fjärrkyla med såväl stål- som PE-rör inklusive läggning och skarvning av PE-rör för fjärrkyla.
  • Återfyllning av alla schakter och återställning av alla övriga, för entreprenaden i anspråk, tagna ytor
  • Anordna erforderliga provisoriska vägar, gång- och körbanor och dylikt samt verkställa trafikavstängningar och trafikomläggningar i erforderlig omfattning.
  • Arbeten avseende läggning av dräneringsledningar i mark samt arbeten avseende installation av dränerings-, ventil- och luftningsbrunnar liksom utläggning av signalkablar och montering av kabelrör.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: april 2013 till juli 2022  |  Beställare: Halmstad Energi och Miljö AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Utförandeentreprenad  |  Kontaktperson, MTA: Jenny Cortelius  |  Kontaktperson, kund: Thomas Rasmusson