Projektbeskrivning

Foto: Jonas Arnesson

Cirkulationsplatser Varberg

MTA erhöll kontrakt avseende att utföra två nya cirkulationsplatser på väg 153 i korsningarna med ramperna till E6 i Varberg C.

Arbetet innefattade även en ny åkeranslutning samt belysningsåtgärder.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: mars 2015 till juli 2015  |  Beställare: Trafikverket  |  Ort: Varberg  |  Entreprenadsform: Utförandeentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 11 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Marcus Gustafsson  |  Kontaktperson, kund: Carina Jonsson