Projektbeskrivning

Byggvaruhandel

I östra Trelleborg utför vi ombyggnationen av kontor, lager och butik för att skapa en ny byggvaruhandel åt Derome Byggvaror & Träteknik AB.

Ombyggnationen av 4100 m2 är en totalentreprenad och entreprenadsumman är på drygt 13 MSEK.

Lokalerna planeras stå klara Q3 2020