Projektbeskrivning

Bläshammar

Vi byggde infrastrukturen för etapp 2 av området Bläshammar som är beläget cirka 3 km norr om Varberg.

Entreprenaden omfattade anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för vatten, dagvatten, opto, belysning och el. Exploateringsområdet innefattade även en större dagvattendamm för reglering av dagvatten från hela bostadsområdet samt även planteringsarbeten av träd.

Exploateringen Bläshammar omfattar totalt ca 300 bostäder uppdelat på fyra etapper. Denna etapp möjliggör byggnation av ca 80 nya bostäder i varierad form.

Beställare: Varbergs Kommun, Hamn- och Gatuförvaltningen
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 11 milj kr
Kontaktpersoner MTA: Rickard Gotting
Kontaktperson beställare: Christer Johansson (Sweco)

Illustration av området. Klicka på bilden för att ladda ner den som pdf.

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo