Projektbeskrivning

Bildepån i Varberg

Vi byggde ett däcklager på 1600 m2 samt verkstad och kontor på 1200 m2 åt Bildepån i Varberg.
Anläggningen stod klar hösten 2019 och finns på fastigheten Eldstaden 7 på Smältugnsgatan 3B i Varberg.

Projektledare och ombud: Veronica Ehrinton
Platschef: Perra Bengtsson
Byggledare: Stefan Jansson

Entreprenadssumma: 40 miljoner kr

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo