Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Bälgen 6

Vi utförde en totalrenovering av verksamhetslokalen på fastigheten Bälgen 6 i Varberg åt Tradehawk / JSM gruppen. Byggnaden som är uppförd i mitten av 80-talet rensades helt och gjordes om från att tidigare vara en verkstads- och kontorsbyggnad till att nu enbart innehålla kontor.

Jobbet innefattade bland annat:

  • Ersätta tidigare takstolar med ny bärande stålkonstruktion
  • Dra in nytt vatten och avlopp och täta gamla ledningar
  • Byta ut samtliga elrör och ventilationsinstallationer
  • Mura igen portar och vissa fönster
  • Såga upp för nya fönster i befintlig fasad
  • Byta fönster
  • Montera hiss
  • Måla om fasaden

I december 2019 var renoveringen klar.

Fastigheten Bälgen 6 har adressen Bälggatan 6.

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo