Om företaget

Vi är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag i Halmstad, Varberg och Helsingborg med verksamhet i hela Halland och Skåne.

MTA startade sin verksamhet i april 2010 efter att de tre delägarna på eget initiativ lämnat sina tidigare anställningar i ett av Sveriges större byggföretag. Möjligheten att från grunden få skapa ett eget företag med en ny företagskultur, enkla och snabba beslutsvägar samt ett utpräglat entreprenörskap med kunden i fokus var huvudanledningen till uppstarten. Målsättningen för MTA var redan från start att på kort tid bli en av de större aktörernas på den halländska byggmarknaden. 2013 utökades verksamheten med en avdelning i Varberg och två år senare togs steget in i den Skånska marknaden genom etablering i Helsingborg. Vår verksamhet har växt till att sysselsätta ca 300 st medarbetare med mycket hög kompetens och ett engagemang utöver det vanliga i branschen. MTA är det lokala företaget med korta beslutsvägar och fokus på arbetsglädje, enkelhet och långsiktiga relationer. Prova att samarbeta med oss. Vi är allt det vi säger oss vara.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

MTA:s samtliga projekt skall ha en god arbetsmiljö med en säker och resurseffektiv
produktion som innebär rätt kvalitet överlämnad i rätt tid och under minsta möjliga miljöpåverkan.

Verksamhetsledningssystem

MTA Bygg och Anläggning har ett verksamhetssystem uppbyggt enligt Byggföretagens modell POVEL som följer de kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljökrav som anges i SS-EN-ISO9001 och ISO14001 samt AFS 2001:1.

MTA Bygg och Anläggning har efter granskning och revision, uppfyllt ställda krav och därefter erhållit en POVEL-diplomering.

Här kan du läsa mer om POVEL, http://povel.bygg.org/webdoc.asp

Vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser

MTA Bygg och Anläggning har blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser varje år från 2014 till 2019
enligt Great Place to Works undersökning ”Sveriges bästa arbetsplatser”.

Tommy Zryd, VD, om utmärkelsen:

”- Vi är oerhört stolta och glada över att för sjätte året i rad bli utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser och för tredje året i kategorin fler än 250 medarbetare. Vår största framgångsfaktor för den tillväxt vi haft sedan starten 2010 är vår engagerade personal. Denna återkommande utmärkelse från Great Place to Work® visar att vår långsiktiga satsning på arbetsglädje och trivsel genererar konkurrenskraft och lönsamhet.” säger Tommy Zryd, VD