Vi är glada att meddela att Strandprofilen AB gett oss uppdraget att uppföra nya bostäder på fastigheten Skummeslöv 12:123 i Skummeslövsstrand i Laholms kommun. Projektet kommer vara uppdelat i tre etapper och ha ett sammanlagt ordervärde på 130 milj kr. Byggstart är planerad till kvartal 3 i år.

Skummeslövstrand 12:123 ligger på Västkustvägen, 100 m från Stora Strandvägen.

Platchef: Sonny Eriksson
Entreprenadingenjör: Conny Ekström

Andreas Granberg från MTA samt Stefan Johansson och Ebbe Jonasson från Strandprofilen AB