Falkenberg växer. I området Tröinge Ängar i stadsdelen Tröingeberg planerar HSB Göta att uppföra ett nytt kvarter bestående av tre nya flerfamiljshus.

Projektet vi vunnit omfattar byggnation av brf Stinsen som är det första flerfamiljshuset som uppförs – ett punkthus med 35 st bostadsrättslägenheter fördelade på nio våningar. Därtill ingår markarbete för de andra två flerfamiljshusen.

Byggnationen kommer påbörjas under första kvartalet 2021 och sedan pågå fram till andra/tredje kvartalet 2022.

Kontraktssumma: cirka 65 miljoner kr

Projektledare: Veronica Ehrinton
Ombud: Claes Fogelberg

Bilder