Vi har på uppdrag av Trafikverket påbörjat ledningsarbeten på Västra Vallgatan, sträckan Otto Torells gata till Engelbrektsgatan, och i Järnvägsparken. Arbetet beräknas pågå till hösten 2019, nära byggstarten för huvudprojektet.

Kontaktpersoner MTA: Per Tillqvist och Rickard Gotting

Kontaktpersoner kund: Pär Witzell