Samarbetet med Varbergs kommun fortsätter. Vi meddelade nyligen att vi kommer uppföra ett nytt industriområde och nu är det dags för ännu ett anläggningsprojekt. Denna gången gäller uppdraget att bygga infrastrukturen för etapp 2 av området Bläshammar.

Området Bläshammar, som är beläget cirka 3 km norr om Varberg, omfattar en exploatering om totalt ca 300 bostäder som kommer byggas ut etappvis uppdelat på fyra etapper. Den första etappen är redan klar och nu är det dags för etapp två. Denna etapp kommer möjliggöra byggnation av ca 80 nya bostäder i varierad form.

Entreprenaden omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för vatten, dagvatten, opto, belysning och el. Exploateringsområdet innefattar även en större dagvattendamm för reglering av dagvatten från hela bostadsområdet samt även planteringsarbeten av träd.

Beställare: Varbergs Kommun, Hamn- och Gatuförvaltningen
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 11 milj kr
Kontaktpersoner MTA: Niklas Mårtensson och Rickard Gotting
Kontaktperson beställare: Christer Johansson (Sweco)

Illustration av området. Klicka på bilden för att ladda ner den som pdf.