Brf Stinsen – byggkamera

I området Tröinge Ängar i Falkenberg uppför vi ett flerfamiljshus åt HSB Göta. När huset står klart kommer det bestå av 35 st bostadsrättslägenheter fördelade på nio våningar. I projektet ingår även markarbete för ytterligare två flerfamiljshus.

Bygget påbörjades i januari 2021 och under tredje kvartalet 2022 ska det stå klart.