Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Villa Heinsjö

MTA har uppfört en ny villa åt familjen Heinsjö i Halmstad.

Arbetet är färdigt och en mycket nöjd familj har flyttat in.

Vi fastnade för MTA och byggtekniken med prefabricerade betongväggar. Det ger väldigt låga underhållskostnader samt ett mycket välisolerat hus med låga driftkostnader, vilket vi redan nu ser på våra elräkningar. Bygget löpte på enligt tidsplan utan större problem. De få problem som inträffade längst med vägen löstes till vår fulla belåtenhet. Snickarna vi fick till vårt hus har varit väldigt noggranna och värnat om kunden hela tiden genom lyhördhet och lösningar som uppfyller våra förväntningar. De har också kommit med rekommendationer som hjälp oss att få ett bättre hus. Vi har fått ett fantastiskt hus inom våra budgetramar. Vi rekommenderar varmt MTA då kunden och kvalitet är i fokus.
Fredrik och Sofia Heinsjö

Kategori: Bostäder  |  Tid: Mars 2012 till september 2012  |  Beställare: Fredrik och Sofia Heinsjö  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Delad totalentreprenad  |  Kontaktperson, MTA: Loffe Malmberg  |  Kontaktperson, kund: Fredrik Heinsjö