Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Kv Konduktören 1

MTA har i samarbete med Staffan Pålsson Fastighets AB genomfört byggnation av 36 nya lägenheter fördelade på 2 byggnadskroppar på fastigheten Kv Konduktören 1 i Laholm.

Fastigheten ligger centralt enbart ca 300 m från Stortorget i det gamla stationsområdet.

Arbetet är slutbesiktigat och hyresgästerna är inflyttade.

Kategori: Bostäder  |  Tid: februari 2013 till april 2014  |  Beställare: S Påhlsson Fastigheter AB  |  Ort: Laholm  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 40 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Johan Bergendorff  |  Kontaktperson, kund: Staffan Påhlsson