Project Description

Bildepån i Varberg

Vi bygger ett däcklager på 1600 m2 samt verkstad och kontor på 1200 m2. Anläggningen ska stå klar till hösten 2019 och byggs på fastigheten Eldstaden 7 på Smältugnsgatan 3B i Varberg.

Projektledare och ombud från MTA är Veronica Ehrinton.
Platschef är Perra Bengtsson och byggledare Stefan Jansson.

Klicka här för att komma till vår webbkamera som visar hur projektet fortlöper.