…åt Varbergs Kommun

Arbetet omfattar i huvudsak följande:
– Ut- och ombyggnad av väg 770 ca 500 m
– Nya busshållplatser på väg 776
– Ny parkeringsplats för Göthriks Skola
– GC-väg och gatubelysning

Arbetet påbörjas omgående och skall vara klart i höst.

Ordervärdet för MTA är ca 4 msek och vi sysselsätter 2-3 man ur den egna personalen.

Platschef och kontaktperson är Conny Frisell, 0733-23 21 58