MotorHalland ska satsa närmare 200 miljoner på en helt ny anläggning vid Flygstaden i Halmstad och vi på MTA är oerhört stolta att vi fått förtroendet att vara med på resan.

Projektet är ett samverkansprojekt som omfattar totalt cirka 12 000 kvm byggnad och 46 000 kvm bearbetade markytor. Den nya bilanläggningen skall bli en av Sveriges modernaste och mest kundanpassade bilhallar.

– Det skall bli oerhört roligt att få jobba tillsammans med en av Halmstads största aktörer på sitt område och vi känner väldigt starkt för denna typ av samarbete där vi som samarbetspartners hela tiden har en öppen och positiv dialog. Det känns helt enkel väldigt bra och utvecklande, säger Andreas Granberg, marknadschef på MTA.

MotorHallands VD Roger Weman håller med:
– Det vi vill skapa i slutänden är ju en positiv upplevelse för våra kunder, en anläggning som erbjuder det allra senaste inom teknologi och kundanvändande men som samtidigt andas personlighet och lokalt engagemang. Där man som kund kan få alla sina behov tillgodosedda och där man känner att man verkligen har en personlig kontakt med företaget. Vi tror att det är precis detta vi kan skapa i samarbete med MTA som är ett välkänt och mycket uppskattat byggföretag i Halmstad.

MotorHalland har tillsammans med Fredblad Arkitekter arbetat fram handlingar till den nya anläggningen. Den kommer ligga på västra sidan av rondellen vid Kustvägen och Bäckagårdsvägen i Halmstad. Projekteringen är i full gång och byggnation beräknas kunna starta nu till våren. Kring våren/sommaren 2020 ska anläggningen stå klar.

MotorHallands ägarfamilj har varit i bilbranschen ända sedan 1919. MotorHalland som företag startade 1952. I dag är det den tredje generationen som är engagerad i företaget i form av ägarna David och Gabriella Brolén. Utöver Halmstad finns företaget även i Laholm.

Ombud: Claes Fogelberg
Platschef: Johan Bergendorff
Entreprenadingenjör: Rebecca Johansson

På bilden ovan, från vänster: David Brolén, Gabriella Brolén, Mats Johansson, Tommy Zryd, Roger Weman, Andreas Granberg, Kennet Karjalainen, Claes Fogelberg