Motorhalland – byggkamera

På västra sidan av rondellen vid Kustvägen och Bäckagårdsvägen i Halmstad bygger vi en ny bilhall åt Motorhalland.

Projektet omfattar totalt cirka 12 000 kvm byggnad och 46 000 kvm bearbetade markytor. Kring våren/sommaren 2020 ska anläggningen stå klar. Den nya bilanläggningen skall bli en av Sveriges modernaste och mest kundanpassade bilhallar.