HFAB har för avsikt att producera ytterligare cirka 190 lägenheter på Nissastrand med planerad inflyttning 2019. Idag skrev HFAB och MTA avtal om den första fasen av upphandlingen.

-Vi tycker det är roligt att MTA, som är en lokal aktör, vinner detta uppdrag i nationell konkurrens, säger Ulf Eriksson, fastighetsutvecklingschef på HFAB.

Ombud på MTA är Claes Fogelberg.

På bilden ser ni Claes Fogelberg (till vänster) och Ulf Eriksson.