Hallarna – byggkamera

Vi utföra den sjätte och sista etappen på omvandlingen från tidigare Eurostop till dagens Hallarna. Denna etapp innefattar ytterligare några butiker men framförallt kommer det vara fokus på hotellet. Hotellets fasader kommer renoveras liksom entrén, lobbyn, resturang inkl kök samt hotellrum.

Entreprenadsumman är ca 75 milj kr och vår organisation är densamma som i tidigare etapper av Hallarnas ombyggnad.