MTA har av Fortifikationsverket erhållit uppdraget att uppföra ny transportplatta och taxibana på Halmstad Garnison. Arbetet omfattar stora massförflyttningar, hårdgöring av ytor samt omfattande ledningsarbeten.

Ordervärdet för MTA är ca 19 msek och projektet startar under maj månad och kommer att sysselsätta 4-6 män och kvinnor ur den egna personalstyrkan.

Kontaktperson på MTA är David Sandqvist och Jenny Cortelius.