Bildepån i Varberg – byggkamera

Inför hjulskiftet hösten 2019 kommer ett nytt däckcenter stå klart hos Bildepån i Varberg. Byggnaden kommer innehålla ett däcklager på 1600 m2 samt verkstad och kontor på 1200 m2. Däckcentret byggs på fastigheten Eldstaden 7 som ligger på Smältugnsgatan 3B i Varberg.

Projektledare och ombud från MTA är Veronica Ehrinton.
Platschef är Perra Bengtsson och byggledare Stefan Jansson.