Äldreboende Trelleborg – byggkamera

Vi befinner oss i Trelleborg i södra Skåne där vi bygger ett äldreboende åt Eirhem. Totalt kommer det bli 54 st bostäder och de ska vara klara för inflyttning i december 2019. Äldreboendet byggs på fastigheten Hyveln 5 som ligger i hörnet Johan Kocksgatan / Hedvägen.

Ordersumman är cirka 80 milj kr.

Platchef: Håkan Rönnerling
Arbetsledare: Robin Rönnerling
Entreprenadingenjör: Emil Bernhardsson

Kontaktperson på Eirhem är Mikael Vallin.